Akademia Szachowa Gliwice - logo
Akademia Szachowa Gliwice
pierwszy gliwicki klub ekstraligowy
Projekty UE

Projekt pt. „Zakup środków trwałych w celu rozszerzenia oferty Firmy o prowadzenie zajęć szachowych w formie zdalnej”

Oś priorytetowa XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU RPO WSL na lata 2014-2020

    1. Cele projektu

Celem projektu jest: rozszerzenie oferty Akademii Szachowej o prowadzenie zajęć szachowych w formie zdalnej, stworzenie programu szkolenia hybrydowego i dostosowanie autorskiego narzędzia szachowego ClassRoom do treningów online.

    • Planowane efekty

Realizacja przedmiotowego projektu jest dla Firmy szansą na dalszy, stabilny rozwój i zahamowanie negatywnych konsekwencji COVID-19, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Firmy oraz szeregu korzyści jakościowych i społecznych.

    • Wartość projektu: 384 558,30 PLN

    • Wkład Funduszy Europejskich: 326 874,55 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Nasze Marki
Gliwicki software house, który specjalizuje się w tworzeniu aplikacji webowych i mobilnych. Akademia Szachowa Gliwice w swoim systemie szkolenia korzysta z rozwiązań przygotowanych przez programistów Emphie Solutions.
Internetowa platforma szachowa dla zawodników, trenerów i rodziców, na której można nauczyć się zasad królewskiej gry, a także podnieść poziom gry na każdym stopniu zaawansowania.
Wyjątkowe miejsce na edukacyjnej mapie Gliwic. To właśnie na ul. Emilii Plater 18 w Gliwicach szachy spotykają się z językami obcymi, a programowanie przenika się z zajęciami plastycznymi.